smids.blogg.se

Mål

Kategori: Allmänt, Anna coachar, Anna tipsar, Hälsa, Kom i form med Anna, Träning

När man då har bestämt sig för att faktiskt på allvar ”ta tag i livet” och komma igång med bättre kost och träning så är det här med mål och målsättning ganska så avgörande för att klara av att göra en bestående förändring. Många tycker att det kan verka överdrivet och onödigt och kanske att man framför allt kan tycka att det är lite svårt.

Men jag anser att om man sätter upp ett mål så är det så mycket enklare att nå dit man faktiskt vill. Och det handlar då framför allt om att man genom detta faktiskt har satt ord på vad det är man vill uppnå och hur man ska gå tillväga för att komma dit.

Det finns säkerligen många olika metoder för att sätta upp mål, men den ”metod” som jag tycker fungerar riktigt bra (och som många använder sig av) är det som kallas för ”SMART-metoden”. Själva ordet SMART är då koppling till att det ska vara ett klokt och genomtänkt mål. Men även att målet ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämd.

 

 

 

 

Vi börjar med Specifikt: Du ska alltså vara så tydlig som möjlig med vad ditt mål innebär, det ska vara så tydligt att det inte går att misstolkas. Använda gärna ord som öka, minska, utveckla eller klara av. Exempel:

”Jag ska öka mina träningstillfällen.”
”Jag ska öka min muskelmassa.”

”Jag ska öka mängden grönsaker”.
”Jag ska minska på godis och fika.”

”Jag ska minska i midjemått.”

Jag ska klara av att göra situps.”
”Jag ska klara av att springa en runda.”

 

När du då har börjat formulera dina mål utifrån ovanstående tankar så blir nästa steg att göra dem Mätbara. Det innebär att du på något sätt behöver tydliggöra målet så att det går se/mäta resultatet. Exempel:

”Jag ska öka mina träningstillfällen till tre pass i veckan.”
”Jag ska öka min muskelmassa med X %”

”Jag ska äta grönsaker till både lunch och middag alla dagar i veckan.”
”Jag ska minska på godis och fika och bara äta detta på lördagar och söndagar.”

”Jag ska minska 5 cm i midjemått.”

Jag ska klara av att göra 25 situps i följd utan att vila.”
”Jag ska klara av att springa X antal km på X minuter.”

Genom detta blir målen ännu tydligare med vad det är som ska göras/uppnås. 

 

Nästa steg – Accepterat – kan vara lite svårare, men du behöver inte lägga så mycket kraft på just det steget i början om det känns för krångligt. Detta är dessutom mer relevant om det är ett mål som berör fler än dig själv. Men tänk i banan att målet vara förstått av både dig själv och ev. andra om ni då är fler som sätter upp mål tillsammans, alla måste kunna stå bakom målet. Men är du själv om målet så är det antagligen accepterat dig själv… Men fundera lite på varför du vill ha just de målk du sätter upp? Är det dinsa egen vilja eller något du gör för att "vara andra till lags" eller för att du "borde". Är det inte ditt eget mål (accepterat av dig själv) blir det svårt att fullfölja det.

 

Så då vidare till nästa steg som är ordet Realistiskt. Målen du sätter ska så klart vara utmanande och kräva en del insatser för att uppnås, men det får ju heller inte vara ouppnåeliga mål. Det måste vara ett mål med utmaningar inom realistiska ramar, men det får heller inte vara ett för lågt satt mål så klart! Så tänk igenom om ditt mål känns realistiskt och möjligt att nå eller är det en utopi? Och tänk återigen efter om det är ett mål som du själv vill uppnå eller är det något som bara ”låter bra” och något som du ”borde” göra?

 

Nu närmar vi oss slutet på att få till våra mål och det återstår att göra målet Tidsbestämt. När ska målet påbörjas och när ska det vara uppnått? Det handlar om att sätta upp ett tydligt slutdatum när man ska ha uppnått sitt mål. Här gäller det att hitta en bra balans så man inte ger de för lång tid då det i så fall blir lätt att skjuta det framför sig. Men det får heller inte vara för kort tid så att man liksom ”misslyckas” redan från start.

 

När du nu har tänkt igenom alla dessa fem punkter har du fått tydliga mål att jobba mot. Är det då så att det kanske känns som om det blev lite väl stort och många saker att förändra på en gång? Då kan du med fördel bryta ner målet i mindre delmål. Fortfarande med samma tänk kring SMART, men då i mindre steg helt enkelt.

 

 

Om vi tar följande exempel:
”Mitt mål är att komma i bättre form till sommaren (midsommar) och ha rutin att träna minst fyra pass i veckan.”

Själva formuleringen ”komma i bättre form” är inte direkt specificerat, men däremot att träna ”fyra pass i veckan”. Då är ju fokus på antalet träningstillfällen som gäller. Om det ska vara fokus på ”formen” behöver det tydliggöras till ett mer mätbart mål.

Men nu riktar vi då alltså in oss på antalet träningspass eftersom det är det som är specificerat. Vi då tänker att utgångsläget är att man just nu kanske tränar 1 – 2 gånger i veckan och man kanske kör igång nu omkring 1 april. Vi kan då tänka att det är 12 veckor fram till midsommar. Då kan vi dela upp vårat mål i följande delmål:

”Under april månad ska jag träna minst två pass/vecka.”

”Under maj månad ska jag träna 2 – 3 pass/vecka.”

”Under juni månad ska jag träna 4 pass/vecka”.

På det viset behöver man inte känna att man misslyckas om man inte klarar av fyra pass i veckan alla veckor ända från 1 april, men det finns ju heller inger som hindrar att man tränar fler pass än vad delmålen anger, det viktiga är ju att man når fram till målet vid slutdatumet.

 

Jag hoppas att du med detta inlägg fått lite tips på att sätta mål och hur du ska uppnå dem! Lämna gärna en kommentar och dela med dig av vad du har för mål!

Kommentera inlägget här: